گفت‌وگوی حامد داراب با «انور خامه‌ای»

| نیما دردِ «مردم» داشت |

«۵۳ نفر» گروهی با اندیشه های مارکسیستی بودند که حول محور دکتر تقی ارانی گردهم آمدند و با انتشار مجله علمی «دنیا» گروه خود را بیشتر تثبیت کردند. در مورد «۵۳ نفر» که آنها را پدران معنوی حزب توده می‌دانند و بسیاری از آنان پس از فروپاشی حکومت رضاشاه پهلوی و تشکیل حزبِ توده در اوایلِ حکومتِ محمدرضا پهلوی جزو رهبران حزب جدید التاسیس شدند، بسیار گفته و نوشته‌اند. این بار اما به سراغ یکی از تنها بازماندگان این گروه رفتم تا با او درباره‌ی گروهِ ۵۳ نفر، حزبِ توده و فعالیتِ افرادی همچون بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، جلال آل‌احمد و نیما یوشیج در آن، به گفت‌وگو بنشینیم. تاکنون از ارتباط حزب توده یا تاثیر ۵۳ نفر بر نویسندگان و شاعرانِ دیگر بسیار گفته و نوشته اند؛ آل احمدِ دورانی که با حزب رفت و آمدی داشته و آل احمدی که به حزب و تفکراتش انتقاد داشت. یا نیما یوشیج، شاعرِ مطرح ما که شعرهایش را در نشریانی چون «نامه» چاپ کرد و بسیاری دیگر که هر کدام به نوعی با ۵۳ نفر نسبتی داشتند یا به حزب رفتند یا انشعاب کردند. اغلبِ دانشنامه‌ها و تاریخ نگاری‌ها سال تولد دکتر «انور خامه‌ای» را ۲۹ اسفند ۱۲۹۵ یعنی آنچه در شناسنامه‌اش قید شده، نوشته‌اند. اما به گفته‌ی خودش و به استنادِ قرآنی که به هنگامِ تولد، پدرش «آ شیخ یحیی کاشانی» که مجتهد نیز بوده، تاریخ به دنیا آمدنش را در آن قید کرده، متولد ۱۲فروردین سال ۱۲۹۰ یعنی همان دوم ربیع الثانی ۱۳۲۹ است. انور خامه‌ای با رویی‌باز گفت‌وگو را پذیرفت و با آنکه به خاطرِ کهولت سن، سخن گفتن پیوسته برایش دشوار بود، به تمام پرسش‌ها پاسخ داد.

حامد داراب. شاعر و روزنامه‌نگار ادبی

آقای دکتر خامه ای گویا نمی شود کنار شما نشست و بحث را آغاز کرد و حرفی از تقی ارانی به میان نیاورد. در جایی گفته بودید دوران نوجوانی و جوانی خود تحت تاثیر ارانی بوده اید. کمی از رابطه خودتان با ایشان بگویید.
ارانی در کلاس های پنجم و ششم متوسطه معلم درس فیزیک بود. آن زمان در مدارس متوسطه تهران دو معلم فیزیک بیشتر نبودند، یکی ارانی بود و یکی دیگر معلمی به نام اسفندیاری که هر دوی آنها هم در خارج تحصیل کرده بودند. ارانی در آلمان درس خوانده بود و اسفندیاری در فرانسه تحصیل کرده بود. رشته او هم مهندسی و علوم طبیعی بود. پس از تمام شدن دوره شان در اروپا برگشتند به ایران و چون معلم متوسطه و درس خوانده هم کم بود، اینجا در مدارس عالی یا اگر لازم بود در کلاس های بالای دوره متوسطه درس رشته های علوم و ریاضی و از این قبیل را یاد می دادند. البته دو معلم دیگر هم بودند اما زمانی از آنها استفاده می شد که این دو معلمی که گفتم به دلایلی نبودند یا روزی نمی توانستند سر کلاس ها بیایند. یعنی این معلم ها برای همه تهران بودند چون آن زمان اینقدر وسیع نبود.

شما قبلا گفته اید که تقی ارانی توجه خاصی به شما داشت و بین شما و دیگر شاگردان خود تفاوتی قایل بود. علت این توجه چه بود؟
در دوره متوسطه من یک مقدار وضعم با سایر شاگردان دیگر فرق داشت. در آن دوره همه به صورت منظم سال ها را به کلاس بالاتر می رفتند، مثلااز کلاس چهارم به پنجم و از کلاس پنجم به ششم و الی آخر. که این یک ایده آل و وضعیت عالی بود که کمتر کسی به آن نایل می شد. کسی که استعداد استثنایی داشته باشد، خیلی کم بود. بیشتر شاگردان همین اواسط می ماندند. اما من نه تنها نمی ماندم بلکه کلاس ها را منظم بالانمی رفتم، چون می خواستم زودتر دوره ها را تمام کنم و به مراتب بالاتر بروم. این بود که پس از گذراندن کلاس چهارم به جای نشستن در کلاس پنجم، امتحان پنجم را هم شهریور همان سال دادم و در یک سال دو کلاس را خواندم. همین مساله باعث شده بود که من به چشم تقی ارانی بیایم. او مرا خیلی دوست داشت و همیشه با من مصاحبت داشت و در همین راهی که پیش گرفته بودم من را راهنمایی می کرد. خلاصه به همین دلایل خیلی با من خوب بود و من را یک دانش آموز بسیار موفق می دانست. از همین رابطه صمیمیت من با ارانی آغاز شد. والاقبل از آن تنها شاگرد و معلم بودیم. کسانی که دوره متوسط را تمام می کردند یا می رفتند دانشکده طب و دیگر دارالمعلمین بود. کسی که طب می خواند یا دانشسرا را تمام می کرد، به اصطلاح نانش در روغن بود چون کار ثابتی داشت و زندگی اش به روال می افتاد. بنابراین همه سعی می کردند این راه را بروند و البته این برای برخی ایده آل نبود. و وقتی قرار شد عده ای را بفرستند اروپا تا درسشان را ادامه دهند، فرصت خوبی بود. و عده ای که از کنکور دولتی می گذشتند، با خرج دولت می رفتند اروپا و درس می خواندند و این موقعیت مهمی بود. زمان رضاشاه، دولت بر تمام کشور مسلط بود و عامل اصلی این تسلط هم اداره سیاسی شهربانی بود و نظارت تام داشتند بر درس خواندن شاگردان و البته همه معلم ها. پس مجالی برای مطرح شدن تفکر سیاسی سر کلاس ها و میان شاگردان نبود. بعد از دوران متوسطه اما رابطه ما با دکتر ارانی قطع نشد و شب های معینی در خانه او می نشستیم و بحث هایی می کردیم، البته نه با همه کس. چون اگر کسی می آمد و ناشناخته بود و گزارشی می داد دردسر می شد و جلسات به هم می خورد. در این جلسات اول ها مسایل مربوط به دانشکده و استادان را مطرح می کردیم. و البته گرایش ها و تفکرات استادان را هم در میان می گذاشتیم. دکتر ارانی از مباحث ساده شروع می کرد، اینکه انسان نباید به درس خواندن و شغل گرفتن اکتفا کند، بلکه درس خوانده ها و دیگران باید وارد زندگی سیاسی شوند و به امور سیاسی بپردازند. بعد هم که کم کم با این چیزهای ساده آشنا شدیم عقاید سیاسی و مارکسیستی، سوسیالیستی و… را با ما مطرح کرد و اینطور ما به جاده سیاست کشانده شدیم. آن روزها تقی ارانی جوان بود و سی وچند سالی بیشتر نداشت. البته این را هم بگویم که جلسات ما صرفا جنبه های سیاسی نداشت. دکتر ارانی مانند بسیاری دیگر از اروپارفته ها و تحصیلکرده ها روزی را در ماه از پیش مشخص می کردند و خانه می نشستند تا هر کس از شاگردان و آشنایان که در امور اجتماعی یا سیاسی و فکری یا مسایل مربوط به دانشگاه سوالی داشتند، قبلاوقت می گرفتند و می رفتند و آنها پاسخ می دادند و راهنمایی می کردند و طبعا در این جلسات مسایل روز هم مطرح می شد.

سند: تصویرِ صفحه‌ی هفتم روزنامه‌ی شرق که گفت‌وگوی پیشِ رو در آن منتشر شده است

آقای دکتر گروه ۵۳ نفر چگونه شکل گرفت. لطفا از وضعیت و فضای سیاسی دوران آغازین شکل گیری این گروه هم بگویید. پیش از بازداشت شما آیا این گروه شکل گرفته بود و اساسا هدف اصلی این جمع چه بود؟ در واقع بگویید ۵۳ نفر در چه وضعیت سیاسی ای تشکیل شدند؟
کار سیاسی در دوران رضاشاه بسیار سخت بود چون حکومت نظارت بسیار سختی داشت. و باید بگویم در هر صنفی همه آدم ها از مراجع بگیرید تا معلمان و شاگردان و آدم های عادی همه تحت نظارت بودند. و این نظارت زیر نظر خود رضاشاه بود بنابراین نمی شد پا از حدود خودمان بیشتر برداریم و آهسته باید می رفتیم و اگر هم می خواستیم کار سیاسی بکنیم باید بسیار محدود و محروم می بودیم از یکسری مسایل؛ و باید با ترس و لرز پیش می رفتیم، این وضع عمومی بود. یعنی گروه ۵۳ نفر در چنین وضعیتی تشکیل شد. در آن زمان تب و تاب مشروطیت هم بسیار خاموش شده بود یعنی از آن زمان که اغلب مردم سرشان به بهانه جریان مشروطیت به مسایل سیاسی و از این قسم امور گرم شده بود، گذشته و فضا خیلی آرام و رام بود و مردم دوباره به کار روزمره خود مشغول بودند. اگر هم مساله ای داشتند آهسته و محرمانه برای خودشان بود. گروه ۵۳ نفر در همین وضعیت کارش را آغاز کرد. البته کار چندان خاصی برای خودش ترسیم نکرده بود. دکتر ارانی تعدادی از همان آدم هایی که در جلسه های ماهانه خانه اش می آمدند بدون آنکه گرد هم جمع کند، انتخاب کرد و خواست گروهی تشکیلاتی بسازد. و برای آنکه این تشکیلات قوی تر و منسجم تر شود، مجله «دنیا» را به پایگاه اندیشه های این گروه اختصاص داد. من البته از اول با ۵۳ نفر نبودم و بعد از مطالعه چند جلد از «دنیا» که آن اول فقط در بیت اعضا و افرادی که در منزل ارانی رفت وآمد داشتند می چرخید، به کارشان علاقه مند شدم. و سوالاتی برایم پیش آمد درباره برخی مطالب که آنجا نوشته بودند و آنها را با ارانی مطرح کردم و این آغاز پیوستن من به ۵۳ نفر بود. گروه ۵۳نفر به این سادگی ها هم پا نگرفت، مثلامعلم ها میان درس های کلاس، وقتی بچه ها خسته شدند مباحث اجتماعی را مطرح می کردند و از کتاب هایی مانند تاریخ اجتماعی که باید خوانده می شد، می گفتند اما بسیار با احتیاط. بعد کسانی که آمادگی ذهنی قبلی در این امور داشتند، سوالاتی را پیش می کشیدند و معلم به این بهانه که به سوالات پاسخ دهند، مسایل دیگری را هم طرح می کردند و البته این فقط مربوط به معلم هایی بود که دغدغه و سر پرشوری داشتند. شاگردها هم به تدریج این استادها را شناخته بودند و از آنها بیرون از جای درس وقت می گرفتند و می رفتند و می پرسیدند. و اینطور آرام آرام کسانی که در این زمینه علاقه یا استعدادی داشتند، جمع شدند. و گروه ۵۳نفر از اینجا شکل گرفت.

بسیاری این ادعا را دارند که گروه ۵۳ نفر اولین گروه تشکیلاتی و اشتراکی در ایران بود که زندانی شدند. شما به عنوان تنها بازمانده این گروه آیا چنین ادعایی را قبول دارید. آیا می توانیم بگوییم گروه شما اولین گروه سیاسی یا تشکیلاتی بود یا حتی اولین گروهی که جرمش در زندانی شدن فعالیت سیاسی بود؟
نه خیر. این ادعای بی خودی است که بگوییم ۵۳ نفر اولین زندانیان یا حتی گروه تشکیلاتی سیاسی بودند. چون قبل از آن زندانیان سیاسی بسیاری بودند. مشروطیت از مدت ها پیش شروع شده بود و آن زمان خیلی ها دستگیر و زندانی و حتی اعدام شدند. از زمان پیش از امیرکبیر که عده ای از ایرانیان به اروپا رفتند و به ایران برگشتند و اندیشه های تجددگرایانه وجود داشت، هم زندانی سیاسی بود و هم کار تشکیلاتی و هم گروه سیاسی. مشروطه طلبی و نهضت هایی مانند «جنگل»، فرزندان همین تجدد خواهی اند که کار سیاسی و حزبی می کردند. اما تفاوت گروه ۵۳نفر با این گروه ها در این بود که بیشتر این گروه ها لیبرال بودند. درحالی که در تمام دنیا آن روزها نحله های مختلف سوسیالیستی مطرح بود.

پس می توانیم بگوییم گروه ۵۳ نفر اولین گروه تشکیلاتی در ایران هستند که به شکلی منسجم اندیشه های مارکسیستی را مطرح می کنند. در این میان نقش افرادی مانند بزرگ علوی یا عبدالحسین نوشین چه بود؟
در گروه ۵۳ نفر آنها در حقیقت استادان ما بودند و ما دانشجویان سرمان در کتاب های مدرسه عالی بود و فعالیت مان هم بیشتر جنبه دانشجویی بود و آنها هم می گفتند که شما باید اول همین نهضت دانشجویی را فعال کنید و بعد کم کم عقاید مارکسیستی و سوسیالیستی را در آن تبلیغ کنید. بین تقی ارانی و بزرگ علوی اما، خیلی فاصله بود. ارانی هم نظریه پرداز بود و هم مسایل اجتماعی و سیاسی را خوب می دانست اما علوی نه، او بیشتر در امور دانشجویی فعال بود. این افراد که بیشتر نویسنده بودند مثل بزرگ علوی، نوشین و خیلی های دیگر وظیفه مدیریت دانشگاهی را داشتند البته بعدها فهمیدند می توانند در آثار خود جوری چیز بنویسند که در آن حزب مطرح شود. اما در این برهه فقط کارشان این بود و سرشان در نویسندگی خودشان. بعضی ها می گویند، اتفاق آشنایی بزرگ علوی با دکتر ارانی و پیوستن اش به حزب توده باعث شد به خلاقیت ادبی اش ضربه بخورد و از دنیای ادبیات فاصله بگیرد. اما اینها فقط حرف است که اگر بزرگ علوی به حزب توده نمی رفت، شاید هدایت دومی می شد، علوی اتفاقا، با پیوستن به حزب توده فهمید که چطور بنویسد. و طبعا عقایدش ادبیات اش را رقم زد.

پس نقش اساسی بزرگ علوی مانند دیگر ادیبان و نویسندگان عضو حزب فقط مدیریت دانشگاهی بود.
البته نه فقط این؛ «مجله دنیا» هم به اینها سپرده شده بود. به خصوص بزرگ علوی. چون بالاخره دست به قلم بود و البته ایرج اسکندری. بزرگ علوی واقعا نویسنده خوبی بود. یادداشت های آن موقعش را که با نام فریون ناخدا چاپ می کرد بخوانید، خودش رمانی بلند است که ارزش ادبی بالایی هم دارد.

آقای دکتر شما گفتید که نهضت دانشجویی را با اندیشه های ملی گرایانه تقویت می کردید و پس از شکل گیری و منسجم شدن آن تفکرات سوسیالیستی را با دانشجویان مطرح می کردید؟
فضا آنقدر باز نبود که از همان آغاز صادقانه بگوییم که ما به چه فکر می کنیم. هم حکومت روی این قضایا خیلی حساس بود و کنترل داشت. و هم خود دانشجویان در آن زمان چندان پذیرای چنین مواردی نبودند و هم تفکر تازه ای بود و باید گام به گام جلو می رفت.

حامد داراب و «انور خامه‌ای». تصویر از آرشیو شخصی است

اجازه دهید از این مباحث فاصله بگیریم و به جلال آل احمد برسیم. هم در کتاب خاطرات خودنوشت شما و هم در بسیاری روایت های دیگر از رابطه آل احمد با خلیل ملکی بسیار سخن رفته است. شما به عنوان کسی که با آقای ملکی رابطه بسیار نزدیکی داشته اید، ارتباط آل احمد با او را چگونه می بینید؟
آل احمد نوعی علاقه و عقیده به ملکی داشت. در واقع ابتدا من جلال را پیدا کردم و به حزب و خلیل ملکی معرفی کردم، آن زمان کسی او را نمی شناخت. من در آن زمان مسوولیت جذب نیرو هم داشتم و باید به سلول های حزب نیرو می رساندیم. ملکی آدم ساده ای نبود، آدمی بود که سابقه سیاسی بسیار قدیمی داشت در زندان و معروف بود در مبارزه با پلیس و مبارزه با دولت و خودش هم خوش سخن بود و البته مسایل را بسیار قشنگ و دقیق می شکافت و جاذبه ای داشت و نه تنها تاثیر زیادی روی آل احمد گذاشت، بلکه همه جوانان تحت تاثیر او بودند. آل احمد خیلی علاقه به ملکی پیدا کرد و ملکی به نوعی شده بود بتش و هم او جلال را به حزب معتقد کرد. آل احمد عقاید سیاسی اش هم البته جنبه مذهبی داشت.

زمانی که جلال را به حزب معرفی کردید حتما قبلادر اندیشه هایش بررسی داشته اید، او چه تفکر و عقایدی داشت؟
جلال آدمی بود که هم از خانواده مذهبی بود و هم خودش اعتقادات خیلی مذهبی داشت. حتی بعد از اینکه ملکی او را به حزب جذب کرد، جنبه اعتقادات سیاسی اش هم جنبه ای مذهبی بود. یعنی می گفت شاه کافر است و به خاطر همین کفر باید نباشد. به شدت مذهبی بود اما کسی احساس نمی کرد به این دلیل نمی شود با او کار کرد و همراه شد.

حزب چگونه آدمی با چنین عقایدی را در ساختار خود قبول می کرد؟
حزب توده هم خلاف مذهب نمی گفت. حتی خود برخی از بالارتبه ترین اعضای حزب افتخار می کردند که نماز و روزه شان ترک نمی شود. خب جلال هم شد یکی از آن افراد که با عقاید مذهبی وارد حزب شده بود و از جنبه مذهبی به گرایش سیاسی دامن می زد. خود اعضای حزب در شوروی و کمیته به اعضای حزب در ایران گفته بودند که هیچ حرفی نباید علیه مذهب زده شود و حتی افراد مذهبی باید بتوانند در حزب جذب شوند. آنها گفته بودند که حتی به شکلی مستقیم چندان اسم سوسیالیسم و مارکسیسم را نیاوریم و فقط روی مسایل سیاسی متمرکز شویم و آزادیخواهی را ترویج کنیم.

یعنی از همان نسخه ای که برای دانشجویان قبل از تشکیل حزب پیچیده شد، برای مردم هم پس از تشکیل حزب توده استفاده شد.
بله، به دلیل حساسیت مردم، حزب اندیشه های اساسی خود را به یکباره در جامعه مطرح کند. او افرادی مانند جلال آل احمد را می آورد و با همان اندیشه های مذهبی که داشتند به حزب و کار حزبی مشغول می کرد و منتظر بود که روزی از آنها استفاده کند. استفاده البته، نه سوء استفاده.

با این گفته، آن نظرهایی که معتقد هستند جلال آل احمد دو وجه زیستی اجتماعی و انسانی داشته؛ یکی زمانی که توده ای بوده و دیگری زمانی که از توده برگشته، رد می شود چون می گویید جلال در دوران حضورش در حزب هم آدمی بسیار مذهبی بود و همواره چنین عقایدی داشت.
جلال عضو رسمی حزب توده بود. و این یعنی یک دوره از مبارزه ملی و آموزش های اولیه را در آموزشگاه های حزب گذرانده است. کسی نمی توانست عضو رسمی حزب باشد و این دوران را نگذرانده باشد. اما همان طور که گفتم جلسه های حزبی تشکیل می شد ولی به دلایل سیاسی، حزب توده در راستای اهدافش مسایل مارکسیستی را مطرح نمی کرد و از همین طریق هم توانسته بود افرادی مثل جلال را به سمت خود بکشد. جلال از همان زمانی که شناختمش و از زمانی که عضو رسمی حزب شد همیشه تفکرات خود را داشت. البته بعد از چند سال کمی از مواضع سابق خود فاصله گرفته بود و این هم از تاثیرهای حزب و مطالعاتی بود که درباره سوسیالیسم داشت اما همچنان مذهبی بود من هیچ وقت ندیدم او مذهب را زیر پا بگذارد. یا به طور کلی مخالفش باشد که حالابخواهد بعد از دوران حزب اش به عقایدش دوباره برگردد.

شخصیت جلال آل احمد تا چه اندازه سیاسی بود؟ یعنی آن زمان که هنوز به حزب نیامده بود واقعا چقدر آدم سیاسی ای بود؟
جلال بسیار سیاسی بود اصلااگر نبود که انتخابش نمی کردم. من و کیانوری می رفتیم و جوانانی که تب و تاب سیاسی داشتند و دست به قلم هم بودند را شناسایی می کردیم و به حزب می بردیم و تا آن موقع آدمی مثل جلال ندیده بودیم او سرش بسیار داغ بود مانند امیرحسین جهانبگلو که او را هم من معرفی کردم. بهترین افراد آن موقع حزب افرادی بودند که من و کیانوری آنها را جذب کردیم.

آقای دکتر شما به عنوان سرگروه جلال در حزب، پس از پیوستن او به تشکیلات چه مسوولیتی را به او دادید؟ برخی گفته اند او برای حزب نامه کتابت می کرده.
یک زمانی بله، اما خیلی کوتاه چون نثرش خوب بود. اما جذب افراد هم چون محیط فعالیت عملی و خیابانی نبود از طریق تئوریک انجام می شد و برایشان «دیالکتیک طبیعت تاریخ» استالین خواندن یا «دیالکتیک طبیعت تاریخ» انور خامه ای خواندن مهم نبود فقط باید آنها را جذب می کردیم. و ما هم از آل احمد برای همین کار یعنی گوینده و بیانگر چنین کتاب هایی استفاده می کردیم. بعدا که افراد اینها را می خواندند می رفتند در سازمان افسری یا دیگر زیرمجموعه های حزب فعال می شدند.

برخی بر این باورند که جلال آل احمد در راه اندازی «نیروی سوم» توسط خلیل ملکی تاثیر داشته است. واقعا تاثیر او تا این اندازه بود که کسی همچون خلیل ملکی به خواست و تحریک او نیروی سوم را راه اندازی کند؟
اصلا اینطور نبود. ملکی یکی از تئوریسین های بزرگ مارکسیسم در ایران بود. امکان نداشت کسی حتی جرات کند که بخواهد او را برای انجام امری چون «نیروی سوم» شارژ کند. اصلااینطور نبود. او به واسطه رابطه خوب جلال با خودش برخی مسایل را به جلال می گفت و جلال هم پیشاپیش شاید آنها را به بعضی ها اعلام می کرد که شاید آنها فکر می کردند این امور زیر سر آل احمد است. ملکی در سال های ۱۳۱۲ در آلمان با اصول مارکسیسم آشنا شده بود، مثل ارانی و در کمیته مرکزی نام آنها به عنوان رهبر ثبت شده بود. چطور می شود یک رهبر از یک جوان مرید تاثیر بگیرد برای انجام یک کار بزرگ حزبی.

مهم ترین دلیل انشعاب شما، ملکی و آل احمد و دیگران از حزب توده چه بود؟
ببینید اساسا جذب شدن ما به عقاید و فعالیت سیاسی از انتشار مجله «دنیا» آغاز شد. ما با توجه به پیش زمینه هایی که از فرهنگ خود داشتیم، با عقاید ماتریالیستی آشنا شدیم. و بعد باید به راه دستورات حزب و شوروی می رفتیم. و بعد برخی در همان مراحل اولیه با عقاید کورکورانه به راهی که شوروی می گفت رفتند، اما برخی دیگر که آدم های بنیادی تری بودند کتاب های بیشتری خواندند و دیدند این عقاید پیشینه بیشتری دارند و به این نتیجه رسیدند که بروند عقاید مارکسیسم و تحولات آن را دنبال کنند. و اصولی را که مارکس گفته و قبل و بعد او هم وجود داشته و خواهد داشت پیدا کنند و حالااین عقاید را با تحولات روز مورد بحث و تجدیدنظر و برداشت های متناسب با وضعیت قرار دهند. ملکی و بعدتر هم من این بحث ها را اولین بار در حزب راه انداختیم و بعد هم که انشعاب پیش آمد. من و ملکی می گفتیم شاید ما عقاید مشترکی با شوروی داشتیم اما ما هم بحث های خودمان و انتقادات خود را داشتیم و درباره کشور و وضعیت خودمان نظر داشتیم.

جلال آل احمد چطور آدمی بود؟ اگر بخواهید خاطره ای از او و شیوه رفتارش بگویید چه وجهی از شخصیت او موردتوجه شما یا دیگران بود؟
جلال یک خرده تند بود. یک مرتبه به سرش می زد و دادوقال راه می انداخت و شروع می کرد به پرخاش و می گفت که شما پدرسوخته ها ما را به حزب آورده اید و گول مان زده اید و کشیدید به این راه و حالاقرار است ما را طرد کنید. جویای نام بود و به همین خاطر با همه افراد ارتباط می گرفت. و خلاصه سر پرشوری داشت و نقدهای زیادی به حزب. شوروی هم هر جوانی را که اینطور می دید سعی می کرد شیره آن را به نفع خودش بکشد. و این کاری پرضرر بود. من جلال را بارها روشن کردم و گفتم بفهم که با اینها چطور رفتار کنی و البته چندان حرف گوش نداد. آخر آنها خودشان اربابی بودند آن دوران.

و آثار آل احمد، شما در دورانی که جلال می نوشت، همزمان آثار او را می خواندید؟ چقدر با او همسو بودید چه در زمان «مدیر مدرسه» و چه زمان «اسراییل عامل امپریالیسم»؟
بله می خواندم. او شاگرد خود من بود. هرچه نوشته است همان هایی است که خود من به او تحویل داده ام. و بارها درباره آن با هم بحث کرده بودیم. جلال، نویسنده زبردستی بود و نثر بسیار خوبی دارد. آن روزها جوان بود و جویای نام. هر کاری می کرد در این راه بود که خود را بزرگ تر نشان دهد از دیگران. با اینکه عقایدش را از همین رفت وآمدها گرفته بود، اما پر از انتقاد بود و خودش فکرهایی داشت و مثل بسیاری از ما می گفت خودمان باید فکر کنیم.

آقای دکتر اما گویا کسانی هم بوده اند که حزب خودش خیلی مایل بوده آنها را توده ای معرفی کند و از خودش بداند، مثلانیما یوشیج. بارها شنیده ایم و خوانده ایم که مجله «دنیا» و «نامه مردم» شعرهای نیما را بدون اطلاع خودش منتشر می کرده است؟
مگر می شود بدون اطلاع خودش باشد. نیما با اعضایی از حزب نامه نگاری هم داشت من آن زمان ۲۶ یا ۲۷ساله بودم. آن موقع اینطور نبود که شعرهای کسی مثل نیما که شعر نو هم می گفت همه جا پخش باشد و به دست هر کسی برسد و مجله ای هم چاپش کند. شعرها را از خودش می گرفتند و می گفتند برای کجا می خواهند. یادم هست شعر «امید پلید»اش را که داد و در «نامه مردم» چاپ شد، خیلی طرفدار پیدا کرد.

دقیقا به همین دلیل است که می گویند اطلاع نداشته. همین شعر که نسخه چاپ شده اش در شماره ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ در آن مجله چاپ شده، با انبوهی غلط چاپی منتشر شده و البته مقدمه ای از آقای طبری.
نیما یکی، دو سال بعد نامه بلندی نوشت درباره همین شعر به احسان طبری. و در آخر نامه نوشته بود غلط ها را اصلاح کنید و تجدید چاپ کنید. خودش دوست داشت در مجله های حزب شعرهایش چاپ شود. چون مجله ها پرفروش و پرتیراژ بود و خیلی هم مخاطب داشت. حزب هم از او استقبال می کرد. در واقع از هر اندیشه پیشتاز و پیش رویی در فرهنگ استقبال می کرد. فعالیت حزب جوری شد که همه روشنفکران بزرگ آن زمان را به خودش جذب کرد. نیما هم یکی از این افراد بود مثل خیلی های دیگر، مثل خود من که بعدها با حزب مخالف شد.

پس در اصل نیما یوشیج بیشتر از حزب به عنوان یک تریبون استفاده می کرد تا آثارش را منتشر کند و در معرض بگذارد و همین آغاز آشنایی و پیوستنش به حزب شد؟
نیما را برادرش به حزب آورد و با تفکر سوسیالیستی آشنا کرد. او را به نگارستان ارژنگی برد و با رسام ارژنگی آشنا کرد، رسام ارژنگی هم فعال اصلی حزب بود… .

رابطه نیما و حزب توده چطور بود؟
ببینید اینها کاری به کار هم نداشتند. نیما به شکل رسمی هیچ وقت عضو حزب توده نبود. هیچ وقت نبود. اما با توده بود. شعرهای نیما را همه منتشر می کردند. او شاعر ملی شده بود و اشعارش را همه منتشر می کردند. البته آن دوره ای که ایشان در ایران خیلی معروف بود، من در زندان بودم و به او نزدیک نبودم بعدها با نیما آشنا شدم و به منزل شان هم رفت و آمد داشتم، سال های آخر عمرش را می گویم. اشعاری از او می گرفتم و در مطبوعات چاپ می کردیم. ما هر دو آدم های گوشه گیر و منزوی بودیم و با هم مانوس شده بودیم. نیما، شاعری بود که درد مردم داشت و در آثارش هم از دردهای اجتماعی مردم می گفت. نیما کلابا حزب توده موافق نبود. اواخر عمرش که می دیدمش با کارهایی که حزب توده می کرد مخالف بود. البته گویا آن اوایل که من چندان با او آشنا نبودم، با حزب یا با شوروی هم رفت و آمدی داشت که درست نمی دانم. به هر حال آن دوره ای که من او را شناخته بودم و رفت و آمدی داشتیم، نظر خوشی نسبت به حزب نداشت. تقریبا تفکرش نسبت به حزب مثل من و خلیل ملکی بود.

خاطره ای از همنشینی هایتان با نیما در یاد دارید؟
خاطرم هست که یک بار رفتم خانه اش، بعد از انشعاب بود. به من گفت، آن درخت وسط حیاط را می بینی. گفتم، بله. گفت درخت چیست؟ گفتم، نمی دانم درخت است دیگر. گفت، درخت سیب که نیست؟ گفتم، نه. گفت، اما من می توانم چند تا سیب آویزانش کنم؟ گفتم، بله. گفت، اما آن که درخت سیب نمی شه؟ گفتم، نه. گفت پس خیالت راحت باشه اینجا کمونیستی نمی شه.

دکتر خامه ای در آخر بگویید پس از این همه سال بزرگ ترین ضعف حزب توده را در چه می بینید؟
بزرگ ترین ضعف حزب توده و توده ای ها این بود که هیچ آزادی عملی ای نداشتند و قوانین به شکل حکم استبدادی به همه بدنه تزریق می شد ما از آنها می پرسیدیم اگر شوروی به ایران حمله کند تکلیف ما چیست؟ باید از چه کسی حمایت کنیم؟ آنها در پاسخ به این سوال هم می ماندند و جوابی نداشتند. این ضعف تا دوران پس از انقلاب هم وجود داشت. دومین ضعفش هم این بود که از همان آغاز از ترس مردم به مسایلی راه داد که در کنارش قدم بزند و در دوران بعد از انقلاب هم این تفکرات در کنار هم آمدند که اصلابا هم جور درنمی آمدند. و این شد که می بینید.

حامد داراب شاعر و روزنامه‌نگار ادبی
عکس: مهدی حسنی

این گفت‌وگو در  روزنامه‌ی شرق، به تاریخ  1392/12/05 منتشر شده است که در این لینک قابل دسترس است

روزنامه شرق. شماره ۱۹۶۱. صفحه ۷
error: Content is protected !!