غراله علیزاده مثلِ پایانِ بوف کور که راوی، دو چهره از یک زنِ واحد را به قتل می‌رساند؛ طناب را به گردن خود چفت‌ ‌کرد، تا به ‌روایتِ خویش و خویش پایان دهد

شاهرخ مسکوب در جهانِ ناسپاس و سفله، پیوسته در جست‌وجوی عدالت اجتماعی، فرهنگ و اخلاق بود میراثِ مکتوب او مملو است از انگیزه‌های شگرفش به حقیقت و فرهنگِ ایرانی

اکنون چه بخواهیم یا نخواهیم و چه باور کنیم یا نه ابراهیم گلستان مروج تفکر چگونه دیدن است و این ارث او تا امروز بی‌وارث مانده و احتمالش بسیار است که یتیم شود

یادداشت حامد داراب درباره داریوش آشوری

چرا آشوری قبل از هر چیز روشنفکر است؟ و این روشنفکری اوست که در واقع او را در موقعیت‌های خاص زمانی بر آن داشته تا در مصائب زبان یا تفسیر ادبیات کتاب بنویسد

روی تصویر کلیک کنید

اتفاقی که در دهه‌ی سی و چهل برای شعر در ایران افتاد، واقعا اتفاقی استثنایی است

گفت و گوی حامد داراب با علی باباچاهی

من معتقدِ آزادی حضور و حق حیاط و حق حرف زدن به هر شیوه و لهجه‌ای هستم