Skip to content

فرهنگِ ایران وطنِ من است

فرهنگِ ایران وطنِ من است

نوشتار تاثری اینستاگرامی‌ام درباره‌ی غزاله علیزاده هر چند کوتاه است اما میتواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا سخن بزرگ او در ادبیات ناتمام مانده.

یادداشت حامد داراب درباره داریوش آشوری

آشوری نخستین کسی بود که خوانش بی‌خردانه درباره‌ی غرب را مورد نقد قرار داد؛ او در واقع به جدال با نگرشی رفت که آل‌احمد آن را از فردید دزدید.

چرا ابراهیم گلستان مروج تفکرِ چگونه دیدن است  میراثی که به گمان من در این یادداشت تا امروز بی وارث مانده و احتمالش بسیارزیاد است که یتیم شود. 

در این نوشتار پاسخ داده‌ام که چرا شاهرخ مسکوب روشنفکری نایاب است؟ اوکه هرگز کسی مانندش در سوگ سیاووش این اسطوره‌ی مغموم ننشست. 

گفت و گوی حامد داراب با علی باباچاهی
روی تصویر کلیک کنید
روی جلد کتاب کلیک کنید
روی جلد کتاب کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

عبدالرحيم جعفري
شخصيت پرفروغ
تاريخ معاصر نشر ايران
انساني نكته‌سنج، كاربلد
تيزبين و خوشفكر بود

گفت و گوی حامد داراب با علی باباچاهی